3133-6 D GREY 36 41

  • 28822
  • D.GREY Zima 2017 12 36:37:38:39:40:41 1:2:3:3:2:1
3133-6 D.GREY 36/41

koloru D.GREY
ilosc w opakowaniu 12
rozmiarowka 36:37:38:39:40:41
ilosci w numeracji 1:2:3:3:2:1